Interès per la pèrdua de sorra de la platja


Entre les diferents reunions, debats i informacions rebudes, cal destacar la realitzada sobre la resolució de les al·legacions presentades referents al projecte del Camí de Ronda. En la reunió mantinguda amb el tècnic de costes que porta tots els suggeriemnts presentats per la comissió i que es detallen en l'acta de la reunió de medi litoral del mes de gener. Únicament s'ha deixat damunt la taula el tema de la passarel·la de fusta damunt de la pedrera, pendent de veure com queda aquest espai un cop s'hagi realitzat la neteja de la zona.

La Comissió manifesta els seus dubtes sobre el funcionament de les obres realitzades en el carrer de la Martineta i estarà amatent al que passa just després de la pluja. Sessions més tard es va poder constantar que en la passada pluja del pont de maig es va poder comprovar que els arranjaments del carrer de la Martineta no han servit de res, ja que la platja es va inundar de residus sòlids i es va netejar seguint la mateixa metodologia de sempre, per la qual cosa es demana que es torni a revisar la reparació que es va dur a terme. També es demana fer alguna gestió pel carrer Mediterrani, l'abocament del qual semblava més gran, fins i tot, que el del carrer Martineta, ja que es pot perdre la bandera blava que encara tenim.

Una de les qüestions que afecta la comissió és la pèrdua de sorra al passeig, que cal plantejar-ho al nou equip de govern. Com a darrer tema, cal esmentar que caldria establir la figura del coordinador de platja o reconèixer la persona que fa aquesta funció.

Propostes de la Comissió per els Pressupostos Participatius

Les propostes escollides per la Comissió de Medi Litoral per afegir als Pressupostos Participatius són les següents:

  • Inversió per a dur a terme la reparació definitiva del col·lector que provoca els abocaments del carrer Martineta.
  • Inversió per elaborar un projecte que serveixi per crear un “Museu/Punt d’informació sobre la Mar” a la franja litoral que reculli els aspectes socials i culturals de la vida marinera.
  • Treball de recopilació de material (eines, maquetes, etc) i fotografies per poder elaborar un catàleg de la història marinera de Torredembarra.