Propostes de la Comissió per els Pressupostos Participatius

Les propostes escollides per la Comissió de Medi Litoral per afegir als Pressupostos Participatius són les següents:

  • Inversió per a dur a terme la reparació definitiva del col·lector que provoca els abocaments del carrer Martineta.
  • Inversió per elaborar un projecte que serveixi per crear un “Museu/Punt d’informació sobre la Mar” a la franja litoral que reculli els aspectes socials i culturals de la vida marinera.
  • Treball de recopilació de material (eines, maquetes, etc) i fotografies per poder elaborar un catàleg de la història marinera de Torredembarra.

No hay comentarios: